معنی کلمه ضجاج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضجاج . [ض َ ] (ع مص ) به ستم بر کاری داشتن . (منتهی الارب ).