معنی کلمه وصابی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وصابی . [ وَ با ] (ع ص ، اِ) ج ِ وَصِب . به معنی بیماران و رنجوران . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).