معنی کلمه حجت مشهدی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حجت مشهدی . [ ح ُج ْ ج َ ت ِ م َ هََ ] (اِخ ) سیدمهدی بن غیاث الدین ملقب به پیشنماز مشهدی . نصرآبادی در تذکره ٔ خود احوال او را یاد کرده گوید از کودکی علم آموخت و دیوانی مشتمل بر چهارهزار بیت دارد و من آنرا ندیده ام . در مطلع الشمس نیز احوالش آورده و در تذکره ٔ غنی نیز یاد شده است . (الذریعه ج 9 ص 233).