معنی کلمه چغاسبز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چغاسبز. [ چ ِ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول که در 15 هزارگزی جنوب خاوری دزفول و 6 هزارگزی جنوب باختر راه شوسه ٔ شوشتر به دزفول واقع است . دشت و گرمسیر است و 400 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه ٔ دز. محصولش غلات ، برنج و کنجد. شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است . ساکنین این آبادی از عشایر بختیاری میباشند، (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).