معنی کلمه طموم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طموم . [ ] (اِخ ) مصطفی . رجوع به مصطفی طموم شود. (معجم المطبوعات ج 2 ستون 1242).