معنی کلمه پس استدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پس استدن . [پ َ اِ ت َ دَ ] (مص مرکب ) مخفف پس استادن . واستدن .