معنی کلمه رجلاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رجلاء. [ رَ ] (اِخ ) آبیست مر بنی سعیدبن قرط را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از معجم البلدان ).