معنی کلمه اسک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسک . [ اِ ] (اِخ ) نام یک رشته از انهار در کشورهای انگلستان و اسکاتلند و ایرلاند.