معنی کلمه قدغنچی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قدغنچی . [ ق َ دَ غ َ ] (ترکی ، ص مرکب ، اِ مرکب ) تأکیدکننده .

دربان .

چوبدار.

محصل . (آنندراج ).