معنی کلمه قدغ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قدغ . [ ق َ دَ ] (اِ) ظرف و پیاله که از شاخ گاو سازند و بدان شراب خورند. (از برهان ) (آنندراج ).