معنی کلمه موغ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
موغ . (اِ صوت ) بانگ کردن گربه . (آنندراج ).