معنی کلمه طمغاجی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طمغاجی . [ طَ ] (اِخ ) (حاجب ) ممدوح عثمان مختاری . رجوع به توضیح مربوط به طمغاجی شود.