معنی کلمه وشوع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وشوع . [ وُ] (ع اِ) ج ِ وشع. (منتهی الارب ). رجوع به وشع شود.