معنی کلمه لصوص در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لصوص . [ ل ُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ لص . (منتهی الارب ). - اشعاراللصوص ؛ اشعار دزدان شاعر عرب چون شنفری و غیره . - قصراللصوص ؛ بقایای قصری به کنگاور. رجوع به مدخل قصراللصوص شود.