معنی کلمه موسوق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
موسوق . [ م َ ] (ع ص ) کشتی بار کرده . (ناظم الاطباء). رجوع به وُسْق ْ و وسیق و ایساق شود.