معنی کلمه اسفاکتری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسفاکتری . [ اِ ت ِ ] (اِخ ) جزیره ای در دریای ایونی ، برابر پیلُس . کلِئُن در آنجا سپاه کوچکی از اسپارت را بسال 425 ق . م . محبوس ساخت .