معنی کلمه تئوپمپ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تئوپمپ . [ ت ِ ءُ پ ُ ] (اِخ ) مورخ قرن چهارم قبل از میلاد. رجوع به ایران باستان ج 2 ص 937 و تئوپومپ در همین لغت نامه شود.