معنی کلمه هصهاص در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هصهاص . [ هََ ] (ع ص ) مرد درخشان چشم . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).