معنی کلمه کاتبی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کاتبی . [ ت ِ ] (اِ) نوعی از جامه که آستین آن کوتاه باشد و نیمه ٔ آستین و زنجیره از آن است . (آنندراج ). نوعی از جامه ٔ آستین کوتاه . (ناظم الاطباء).