معنی کلمه اسطاث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسطاث . [ ] (اِخ ) نام پسر اوریباسیوس طبیب یونانی . و اوریباسیوس را خطاب به پسر، کتابیست در طب در نه مقاله و آن کتاب را حُنین نقل کرده است . و لاریباسیوس من الکتب کتاب الی ابنه اسطاث ، تسع مقالات . (عیون الانباء ج 1 ص 103) (تاریخ الحکماء قفطی ص 74).