معنی کلمه چشمه نصریان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چشمه نصریان . [ چ ِ م ِ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهس-تان ایوان ب-خش گیلان شهرستان شاه آباد که در 3 هزارگزی جنوب خاوری جوی زر کنار راه شوسه ٔ شاه آباد به ایلام واقع است . دشت و سردسیر است و50 تن سکنه دارد. آبش از سراب ایوان . محصولش غلات ، حبوبات ، لبنیات ، ذرت و توتون و شغل اهالی زراعت و گله داری است . ساکنین آبادی چادرنشین هستند و در زمستان به گرمسیر میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).