معنی کلمه جاجرم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جاجرم . [ ج َ ] (اِخ ) نام یکی از دهستان های بخش حومه ٔ شهرستان بجنورد است . واقع در جلگه ، هوای آن بواسطه ٔ مجاورت با کویر میان دشت تا اندازه ای گرمسیر است . آب کلیه ٔ قری از چشمه سار و قنوات تأمین میشود. این دهستان در جنوب خاوری بجنورد است و از 14 آبادی بزرگ و کوچک تشکیل میشود. مجموع نفوس آن در حدود 9589 تن میباشد. جاده ٔ شوسه قدیمی میامی و شاهرود از این دهستان عبور میکند که فعلاً مخروبه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).