معنی کلمه وشر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وشر. [ وُ ش ُ ] (ع اِمص ) خوبی و تیزی دندان ، خلقی باشد یا جعلی . (منتهی الارب ) (آنندراج ). تیزی و تنکی دندان و دندانهای داس .(ناظم الاطباء). لغتی است در اشر. (اقرب الموارد).