معنی کلمه گزنبو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گزنبو. [ گ َ زَم ْ ] (اِ) گزنگو یا گزانگبین یا حلوای قدرت . (شعوری ج 2 ورق 303). رجوع به گزنگو شود.