معنی کلمه لشکرنشین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لشکرنشین .[ ل َ ک َ ن ِ ] (اِ مرکب ) معسکر و اردو. (آنندراج ).