معنی کلمه دپوچه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دپوچه . [ دَ چ َ / چ ِ ] (اِ) زلو. علق . (ناظم الاطباء). اما کلمه مصحف دیوچه است . رجوع به دیوچه شود.