معنی کلمه مؤتزر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مؤتزر. [ م ُءْ ت َ زِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از ائتزار. پوشنده ٔ ازار. (آنندراج ) (از منتهی الارب ماده ٔ ازر). آنکه شلوار و ازار می پوشد. (ناظم الاطباء).