معنی کلمه ژبون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژبون . [ ژُ ] (اِ) نفع. سود. رباخواری (از مجعولات شعوری است و صحیح کلمه ربون است ).