معنی کلمه اسحاق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسحاق . [ اِ] (اِخ ) ابن محمد حَضینی . شیخ طوسی در رجال خود در آخر باب اصحاب رضا (ع ) ذکر او آورده و در همان باب نام اسحاق بن ابراهیم حضینی را نیز در عداد اصحاب رضا برده است و بنابراین یکی بودن این دو بعید می نماید. لکن وحید بهبهانی آقاباقر در تعلیقه ٔ رجالیه ٔ خود آن دو را یکی دانسته است . (تنقیح المقال ج 1 ص 121).