معنی کلمه صفح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صفح . [ ص َ ف َ ] (ع اِ) پهنا، یقال : فی جبهته صفح ؛ ای عرض فاحش . (منتهی الارب ).