معنی کلمه لشکرک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لشکرک . [ ل َ ک َ رَ ] (اِخ ) دهی از دهستان خرم آبادشهرستان تنکابن ، واقع در 8 هزارگزی جنوب خاوری تنکابن و چهل هزارگزی خرم آباد. دشت . معتدل ، مرطوب ، مالاریائی . دارای 400 تن سکنه . شیعه . گیلکی و فارسی زبان . آب آن از رودخانه ٔ چشمه کیله . محصول آن برنج و جالیزکاری . شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است و ماشین برنج کوبی کوچکی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).