معنی کلمه قدام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قدام . [ ق َ م ِ ] (اِخ ) نام اسب عبداﷲبن عجلان نهدی . (منتهی الارب ).