معنی کلمه طلیلیبس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طلیلیبس . [ ] (معرب ، اِ) بیونانی خراطین است . (فهرست مخزن الادویه ).