معنی کلمه یوشع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یوشع. [ ش َ ] (اِخ ) نام پسر نوح پیغمبر. (ناظم الاطباء).