معنی کلمه پرین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پرین . [ ] (اِخ ) (ده ...) قریه ای بر شش فرسخ و نیم شمال فهلیان است .