معنی کلمه سبوب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سبوب . [ س ُ ] (ع اِ) ج ِ سِب ّ. رجوع به سِب ّ شود.