معنی کلمه رجالی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رجالی . [ رُ لا ] (ع ص ، اِ) ج ِ رَجیل . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به رجیل شود.

ج ِ رَجْلان . (اقرب الموارد). رجوع به رَجْلان شود.

ج ِ راجل . (اقرب الموارد) (المنجد). رجوع به راجل شود.

ج ِ رَجُل . (منتهی الارب ).

ج ِ رَجَل .

ج ِرَجِل . (منتهی الارب ). رجوع به کلمه های مذکور شود.