معنی کلمه یوش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یوش . [ ی َ / یُو ] (ص ) تاریک و تیره . (ناظم الاطباء).