معنی کلمه سبنتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سبنتی . [ س َ ب َ تا ] (ع ص ) مرد دلیر پیش درآینده در حرب . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).

(اِ) پلنگ . ج ، سبانت . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (مهذب الاسماء) : بکف سبنتی ازرق العین مطرق . ؟ (از اقرب الموارد).