معنی کلمه مهیبة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مهیبة.[ م َهَْ ی َ ب َ ] (ع اِ) آنچه سبب ترس است . هذا الشی ٔ مهیبة لک ؛ آن چیز سبب ترس تو است . (منتهی الارب ).