معنی کلمه صفاق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صفاق . [ ص َف ْ فا ] (ع ص ) بسیار سفرکننده .

بسیار تصرف کننده ٔ در کار تجارت . (منتهی الارب ).