معنی کلمه رجاکل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رجاکل . [ رَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان رشت . سکنه ٔ آن 200 تن است . آب آن از خمام رود و سفیدرود تأمین میشود. محصولات عمده ٔ آن برنج و صیفی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).