معنی کلمه ظلم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلم . [ ظِ ل َ ] (ع اِ) گیاهی است که شاخ نرم و تر و دراز دارد. (منتهی الارب ).