معنی کلمه باب الدباغین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باب الدباغین . [ بُدْ دَب ْ با ] (اِخ ) موضعی است در طلیطله از شهرهای بزرگ اندلس که در آنجا دو حوض از سنگ مرمر ساخته شده است و از عجایب آن شهر بشمار است . (از الحلل السندسیه ج 1 ص 239).