معنی کلمه هشتادپهلو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هشتادپهلو. [ هََ پ َ ] (اِخ ) کوهی است در جنوب خرم آباد. (از جغرافیای تاریخی غرب ایران ص 29).