معنی کلمه فرضم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرضم . [ ف ِ ض ِ ] (ع ص ) گوسپند کلان سال یا شکسته سرونها.

گوسپند بی دندان . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).