معنی کلمه مهره دادن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مهره دادن . [ م ُ رَ / رِ دَ ] (مص مرکب ) جلا دادن . صیقل کردن . و رجوع به مهره شود.