معنی کلمه یوسف عادلشاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یوسف عادلشاه . [ س ُ دِ ] (اِخ ) مؤسس دولت عادلشاهان که در شهر بیجاپور هندوستان حکمرانی داشتند و اصلاً به نام عادلخان یکی از رجال معروف محمدشاه بهمنی حکمران دکن بود و در زمان سلطان محمود ثانی جانشین وی به زحمت سمت والیگری بیجاپور را به دست آورد و در همانجا به سال 895 هَ . ق . اعلان استقلال کرد و فرمان داد که خطبه به نام وی بخوانند. ازآن هنگام تا 21 سال دیگر فرمانفرمایی داشت و در سال 917 هَ . ق . در 75سالگی درگذشت . (از اعلام زرکلی ).