معنی کلمه مهرب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مهرب . [ م ِ رَ ] (ع اِ) چوبی است کشاورزان راکه بدان زمین را شیارند. (منتهی الارب ) (آنندراج ).