معنی کلمه خبرقة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خبرقة. [ خ َ رَ ق َ ] (ع مص ) شکافتن چیزی را و بریدن آنرا. (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). پاره پاره کردن . (از متن اللغة) (از معجم الوسیط) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).